Chef Hunters - doradztwo personalne w gastronomii.
“Klucz do sukcesu to nie informacja. To ludzie.”